درمانی

  • برداشت زگیل
  • برداشت خال
  • رفع ضایعات عروقی
  • رفع واریس پا با لیزر و تزریق
  • پاک کردن تتو / خالکوبی
  • رفع سلولیت
  • کریوکسی تراپی